Välkommen till Ekonomiansvarig AB

Kundfördelar? Fördel Ekonomiansvarig!

Vi arbetar sedan många år med kvalificerad ekonomisk rådgivning inom i första hand redovisnings- och revisionsområdet.

Vi har idag kontor i Bollebygd, Mölnlycke och Kinna.

Läs mer under länken Om ekonomiansvarig.

Auktoriserade redovisningskonsulter SRF

I Sverige är vi medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. En auktoriserad SRF-konsult är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Vidare har vi en egen ansvarsförsäkring. Läs gärna mer på föreningens hemsida www.srfkonsult.se.

ISO Certifiering

Genom SRF är vi också ISO certifierade enligt ISO 9001 standarden. Totalt är för närvarande ca 30 byråer i Sverige certifierade. I Västsverige är vi en av fyra byråer.

Internationellt samarbete genom CHI

Vi är medlemmar i CH International vilket är en internationell sammanslutning med revisorer och redovisningsbyråer. Via CHI kan vi erbjuda ekonomisk expertis på andra marknader än den svenska.

Aktuellt

Under länken Aktuellt kan du nu läsa om de olika utredningarna kring företag och beskattning som pågår just nu.

Uppdaterad: 2013-11-19