crocus-2139773__340

Välkommen till Ekonomiansvarig AB

Kundfördel? Fördel Ekonomiansvarig!

Vi arbetar sedan många år med kvalificerad ekonomisk rådgivning inom i första hand redovisnings- och skatteområdet.

Vi har idag kontor i Bollebygd och Mölnlycke.

ISO Certifiering

Genom SRF är vi ISO certifierade enligt ISO 9001. Totalt är för närvarande ca 30 byråer i Sverige certifierade. I Västsverige är vi en av fyra byråer.

Internationellt samarbete genom CH International

Vi är medlemmar i CH International vilket är en internationell sammanslutning med revisorer och redovisningsbyråer. Via CHI kan vi erbjuda ekonomisk expertis på andra marknader än den svenska.

 

Aktuellt

Publicerat 28 april 2017

317 000 personer pensionssparar fortfarande

Av en sammanställning Skatteverket gjort framgår att 317 000 personer pensionssparade under förra året, trots att avdragsrätten för sådant sparande slopats för de flesta. Gruppen består till övervägande del av anställda som riskerar att bli dubbelbeskattade i framtiden. Företagsaktuellt nr 3 2017

Läs mer

Publicerat 28 april 2017

Kopia på bouppteckning via ny tjänst

Du som vill beställa en kopia på en bouppteckning kan nu enkelt göra det via Skatteverkets tjänst Beställ kopia på bouppteckning. Du får kopian på bouppteckningen levererad till din e-post. skatteverket.se

Läs mer

Publicerat 28 april 2017

Bluffakturor straffbeläggs

För att komma till rätta med problemen med bluffakturor föreslår regeringen i en proposition att det i brottsbalken förs in en straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri. Därigenom straffbeläggs att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Företagsaktuellt nr 3 2017

Läs mer

1 2 3 34