Bulgarian Wedding Practices

Bulgarian marriage ceremony traditions are filled with interesting traditions and customs. They will date back to centuries. In fact , several of these kinds of traditions remain in existence today. However , there are numerous that have been shed or evolved. Before you begin organizing your wedding, you need to understand what traditions are important to you.

http://4.bp.blogspot.com/-R3CfA5wjFzA/TrfZzR5VmSI/AAAAAAAAHyE/EfOYITdqMJE/s400/datehookup.jpg

One of the most important traditions is the crowning of the couple. The crown is an ancient symbol great luck. That signifies the fact that the bride and groom will be united in the psychic life. This ritual is normally performed in church.

Another custom is the braiding of the bride. This practice is said to help the woman protect herself from awful spirits. To start the braiding, a friend from the groom starts off the procedure.

Usually, the star of the wedding wears crimson on her veil. According to Bulgarian traditions, the color from the veil delivers good luck.

The bride’s spouse and children gives her dowry. The dowry can be quite a small , hand made gift. In the event the couple decides not to have a dowry, they can currently have modern marriage gifts rather.

After the wedding, newlyweds take in bulgarian women dating bread and https://russiansbrides.com/bulgarian-women/ mister. These foods happen to be symbols of fertility and delight. Frequently , the earliest piece of the round loaf can be covered with sodium. The second piece is dropped https://www.developgoodhabits.com/vision-board-love/ in honey to represent the sweetness of marital life.

Some other tradition consists of a special loaf of breads called pitka. A piece of the bread is perfect for the few, as well as for guests. Pitka is known as a pull-apart breads.Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen …

Vad kommer Skatteverket att kontrollera i år?

Nyligen öppnades möjligheten att deklarera digitalt (19 mars) och Skatteverket har också informerat vad myndigheten kommer att granska i år när det gäller privatpersoners deklarationer. I …

Så kan du jämna ut företagets resultat med skattemässiga dispositioner

När en enskild näringsidkare vill jämna ut det skattemässiga resultatet finns det tre olika skattemässiga dispositioner att använda sig av: avsättning till periodiseringsfond respektive …

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna …

Omfördela skattereduktioner i inkomstdeklarationen

En skattereduktion minskar den skatt som en fysisk person ska betala. Det innebär att man behöver betala tillräckligt med skatt för att kunna tillgodoräkna sig en skattereduktion. Vissa …

Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms

I februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med …

Deklarationstidpunkter för aktiebolag under 2024

Dags att fokusera på när aktiebolag ska lämna in inkomstdeklarationen och betala kvarskatt 2024. Inlämning av deklarationen  För aktiebolag kan inlämningstidpunkten för …

Vd och grundare Malin Bergman: ”Tro på din idé”

Kvinnors företagande är viktigt för att främja företagsamhet och konkurrenskraft i Sverige. Trots det är det fortfarande färre kvinnor än män som driver företag. Varför är det så och …

Kontrollera uppgifterna i din deklaration

Snart är deklarationsracet i gång för privatpersoner. Inkomstdeklarationen ska vara inlämnad senast den 2 maj. I den här artikeln tar vi upp vikten av att kontrollera sina uppgifter och …

K10 eller K12 – vilken blankett ska man använda?

K10 och K12 är två blanketter som är starkt förknippade med deklarationen för ägare till fåmansföretag. Men när ska man använda vilken blankett när man har sålt en andel eller fått …

Senaste nytt