Priser

Vi arbetar företrädesvis med en fast prisstruktur. Detta ger dig som kund en stor trygghet. Vårt fast pris kan antingen omfatta samtliga löpande tjänster du normalt behöver under ett år, eller bara valda delar. Efter överenskommelse kan vårt fasta pris även omfatta kostnadsfria möten under året. Tillkommer extra uppdrag får du självklart ett fast pris även för detta. För en indikativ prisnivå kan man utgå från följande struktur:

För aktiebolag där vi hanterar all löpande redovisning blir kostnaden per månad ca 2 200 kr + 10 kr per transaktion. Vid enskild firma eller handelsbolag sjunker kostnader med ca 500 kr per månad.

Om kunden själv sköter den löpande redovisningen och vi upprättar bokslut, deklaration mm utifrån en avstämd redovisning hamnar kostnaden för ett mindre aktiebolag på ca 16 000 kr och för handelsbolag eller enskild firma på ca 8 000 kr.

Bolagsform Aktiebolag Aktiebolag Enskild firma/hb Enskild firma/hb
Vem gör vad? Vi hanterar all löpande redovisning Kunden lämnar in avstämd redovisning Vi hanterar all löpande redovisning Kunden lämnar in avstämd redovisning
Totalkostnad exkl. revision  2 200 kr/månad + 10 kr per transaktion 16 000 kr/år 1 700 kr/månad + 10 kr per transaktion 8 000 kr/år

Här följer tre exempel på uppdrag med totalpriser. Självklart är inget uppdrag det andra likt, men vi sticker ändå ut hakan och indikerar här prisexempel på tre olika kundtyper.

  • Aktiebolag med egen ekonomiavdelning. Omsättning 18 Mkr. Vi upprättar bokslut och deklarationer för ägare och bolag samt reviderar. Fast pris för bokslut, deklaration samt löpande konsultation under året; 25 000 kr per år, samt externt revisionsarbete, ca 20 000 kr. Totalt pris 45 000 kr.
  • Aktiebolag, driver affärsrörelse med inriktning mot konsument. Omsättning 5 Mkr, 3 anställda. Vi sköter löpande redovisning, skattedeklaration, reskontrahantering avseende leverantörsskulder mm, bistår med löpande konsultationer under året, upprättar bokslut och deklaration för bolag och ägare. Arvode 5 100 kr per månad. Totalt arvode 61 200 kr.
  • Aktiebolag med byggnadsrörelse. 2 ägare, inga andra anställda. Omsättning 3,8 Mkr. Vi sköter löpande redovisning, skattedeklaration, reskontrahantering avseende leverantörsskulder mm, bistår med löpande konsultationer under året, upprättar bokslut och deklarationer för bolag och ägare. Arvode 4 000 kr per månad. Totalt arvode 48 000 kr. Om bolaget bedrivits som ett handelsbolag kan årsarvodet uppskattats till 41 000 kr.

Observera att ovanstående arvode inkluderar fria konsultationer vid möte, både per telefon och vid möten hos oss.

Prislista och villkor

Prislista 240101

Allmänna villkor Srf konsulterna 2018

Definition av uppdragets omf årskund

Definition av uppdragets omf kvartalskund

Definition av uppdragets omf månadskund

Senaste nytt