Publicerat 11 september 2022 i kategorin Nyheter

One of a kind Honeymoon Spots USA and the International Relationship Broker Regulations Act

Thousands of United States citizens use for-profit intercontinental marriage brokerages each year to discover a foreign spouse. These firms charge costs to match Americans with international nationals, facilitating partnerships and immigration. Nevertheless, the utilization of these brokers can create a woman living foreign in a risky situation. The International Matrimony Broker Legislation Act (IMBRA) protects women of all ages living abroad, while likewise protecting women so, who are bringing family members in to the United States.

IMBRA needs qualified worldwide marriage broker agents to provide background information on Usa clients, including facts from sexual activity offender general population registries, criminal background checks, and more. The info must be authorized by the United states of america client. Any wrongful use or misuse of the information is certainly subject to a great or imprisonment of up to one year.

International marital relationship brokers must inform the clients about the dangers of domestic violence as well as how to seek assistance. For example , a fiance that’s abused with a spouse or a partner may find a judge protection order. This really is particularly significant if the fiance is a great immigrant. Additionally , IMBRA defends a future husband from assault by check these guys out the bring in of a foreign fiance, which includes sexual crimes.

Additionally to safeguarding fiances, IMBRA also helps to protect marriage visa for australia sponsors coming from being targeted by thieves that can exploit immigrants’ lack of familiarity with U. Ersus. law. For instance , a criminal may take advantage of the truth that an immigrant does not speak English and does not know what the laws are. IMBRA also disqualifies petitioners with sexual criminal activity or chaotic criminal records.

The Overseas Marital relationship Broker Legislation Act also protects kids. For example , brokers are prohibited out of marketing or advertising children within 18. Additionally , they are simply required to divulge the age of kids, as well as advises where they may have lived seeing that age 18. They are also not allowed to publish or perhaps provide information that is personal about kids under 18.

IMBRA also needs the Office of Point out to provide migration information to foreign fiances and their American husband and wife. This includes information on how to obtain a marriage visa for australia, how to adapt to the U. S., and other self-help tools for zugezogener foreign husband and wife. In addition , the Department of Homeland Secureness is required to develop an information pamphlet on the marriage-based immigration procedure. This pamphlet includes data on how to adjust to nation, and incorporates details on the means of obtaining a marital life visa, situations of the visa for australia, and how to receive a conditional residency.

In addition to protecting patients of domestic violence, IMBRA also defends U. Beds. citizens and marriage visa sponsors out of abusive romantic relationships. A consular officer is required to make inquiries if an foreign marriage broker has complied with the IMBRA. If the consular officer discovers that the information provided by the overseas marriage broker is unfinished, he or she must inform the foreign fiance or spouse of the incomplete data.

IMBRA also disqualifies a future husband from http://bestbeautybrides.net/amourfactory/ filing a relationship visa request if the overseas fiance is the victim of your violent criminal or has got been convicted of a crime. The IMBRA also requires the Department of State as well as the Doj to provide background record checks about U. Ersus. citizens exactly who are matrimony visa sponsors.

Publicerat 13 september 2023

Inkomster från försäljning av privata tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Eller rensade du kanske rent av garaget och sålde prylarna? Nu kan Skatteverket få kontrolluppgifter från dina försäljningar på webben och din stuguthyrning.Det är olika regler som gäller när extra inkomster ska tas upp i deklarationen och därmed eventuellt beskattas. Nytt är att digitala plattformar ska …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Höjd ränta på skattekontot- igen

För andra gången under 2023 höjs både kostnadsräntan och intäktsräntan på skattekontot. De nya räntorna gäller från och med den 1 augusti 2023. Den höjda räntan påverkar bland annat företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. Räntorna på skattekontot är samma för företagare och privatpersoner.Vi har varit vana med låga kostnadsräntor, men …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Fick du slutskattebeskedet i juni…

…och fick kvarskatt? Då är snart dags att betala kvarskatten – senast den 12 september ska den vara betald. Tidigare datum för slutskatten innebär också att kvarskatten ska betalas tidigare. För att få en mer korrekt debiterad preliminärskatt framöver kan man behöva en preliminär inkomstdeklaration för detta inkomstår och undvik på det sättet kvarskatten till nästa …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Inkomster från uthyrning av olika tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Som vi har skrivit om i en tidigare artikel kommer Skatteverket även att få kontrolluppgifter från plattformsföretag när du har hyrt ut din sommarstuga, lägenhet, båt eller husbil. Av kontrolluppgiften kommer det att framgå hur stor ersättning man har fått vid uthyrningen. I den här artikeln tittar vi närmare …

Läs mer

Publicerat 8 september 2023

Sista chansen för tillfälligt anstånd

Sedan coronapandemin har företagen beviljats tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter med 45 miljarder kronor. Än finns det möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd. Sista dag att ansöka om anstånd är den 11 september.Tillfälligt anstånd Sedan den 30 mars 2020 kan företag ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. Tillfälligt …

Läs mer

Publicerat 8 september 2023

Många pensionärer får kvarskatt

Närmare 366 000 personer över 65 år fick kvarskatt när slutskattebeskeden för årets beskattning nu har skickats ut. Man blir lite nyfiken. Hur kan det bli så?De som har fått besked om kvarskatt i år ska betala nära 24 miljarder kronor. Av dessa är det 6,3 miljarder som ska betalas av personer över 65 år, varav de flesta har pension. Hur kan så många pensionärer få kvarskatt? …

Läs mer

Publicerat 5 september 2023

Inkomster från personliga tjänster, exempelvis korttidsuppdrag och gig-arbete

I den tredje artikeln för detta område är det nu dags att gå igenom vilka beskattningsregler som gäller om du utför småarbeten. Som vi har berättat i tidigare artikel får nu Skatteverket kontrolluppgifter från dina personliga tjänster som du har erbjudit på webben. Det är olika regler som gäller när extra inkomster ska tas upp i deklarationen och därmed eventuellt beskattas. …

Läs mer

Publicerat 15 juni 2023

Hästar under luppen

Intresset för hästar är stort i Sverige. Hästbranschen omfattar både hobby och professionella verksamheter inom många olika områden som ridsport, turridning, avel, inackorderingar och ridskolor. De senaste åren har Skatteverket arbetat med olika aktiviteter för att bidra till en sund konkurrens i hästbranschen. Här kan du läsa om slutsatsen av Skatteverkets kontroller. …

Läs mer

Publicerat 13 juni 2023

Fortsatt skattenedsättning på viss dieselanvändning

Nu har riksdagen beslutat om en fortsatt nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk. Den tidigare nedsättningen skulle gälla fram till och med den 30 juni, men kommer nu alltså att förlängas till den 31 december 2023. Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp …

Läs mer

Publicerat 13 juni 2023

Forskningsavdragen ökar

Riksdagen har nu beslutat om ytterligare förstärkta skatterättsliga regler om företagens avdrag för forskning och utveckling. Statistikmyndigheten SCB har också under året publicerat en rapport om att företagens avdrag för forskning och utveckling fortsätter att öka. De skattemässiga reglerna  Avdraget för forskning och utveckling innebär en nedsättning av …

Läs mer

Gå till startsidan